AppsFlyer logo
OneLink logo

OneLink Smart Script V2

URL skip list Demo

Input URL


    //Initializing Smart Script arguments
    var oneLinkURL = "https://engmntqa.onelink.me/LtRd/";
    var mediaSource = {keys: ["inmedia"]};
    var campaign = {keys: ["incmp"]};
    var urlSkipList = ["af_r"];

    //Calling the function after embedding the code will be through a global parameter on the window object called window.AF_SMART_SCRIPT
    //Onelink URL is generated
    var result = window.AF_SMART_SCRIPT.generateOneLinkURL({
     oneLinkURL,
     afParameters:{
      mediaSource: mediaSource,
      campaign: campaign,
     },
     urlSkipList: urlSkipList
    })
   

Output URL

app store link play store link